Privacyverklaring

Gave.Fund, gevestigd aan Helmstraat 2 C 01, 6211 TA Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Helmstraat 2 C 01, 6211 TA Maastricht
info@gave.fund

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gave.Fund verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je deze zelf aan ons versterkt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Contactgegevens zoals jouw e-mailadres, woonadres en telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Financiële informatie
  • BSN
  • Beeldmateriaal

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gave.fund, dan verwijderen wij deze informati

Gave.Fund verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

  • Door een aanvraag op onze website, e-mail, bezoek of telefoongesprek, in het relatie- en aanvragersbestand.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Om jouw gedrag op de website te analyse om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Als je geen service berichten of informatie meer van Gave.Fund wilt ontvangen, dan kan je je afmelden door een e-mail te sturen naar: info@gave.fund. We streven ernaar om verzoeken binnen 1 maand af te handelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gave.Fund neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gave.Fund bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens van derden

Gave.Fund kan jouw persoonsgegevens aan derde partijen doorgeven. Zo maken we gebruik van software van derden voor administratie, uitvoering van diensten en ICT-ondersteuning. Dit gebruik is beperkt tot deze doeleinden.

Wanneer wij jouw gegevens aan derden verstrekken dan bepalen wij dat deze gegevens slechts voor een specifiek aangeduid doel mogen worden gebruikt. Voorts verlangen wij dat deze gegevens passend worden beveiligd en op ons eerste verzoek worden verwijderd. Daarbuiten zullen we jouw gegevens uitsluitend doorgeven aan derde partijen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gave.Fund gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Gave.Fund gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gave.Fund en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@gave.fund. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Gave.Fund zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Gave.Fund wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gave.Fund neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gave.fund.

Wijziging en inwerkingtreding

Gave.Fund kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden via onze website bekendgemaakt. Deze versie is in werking getreden met ingang van 21 december 2021.