ANBI

Het Gave.Fund is ondergebracht bij het Elisabeth Strouven Fonds, dat het beheert en belegt en dat beschikt over de ANBI status. Het bestuur van het Gave.Fund bepaalt hoe het fonds wordt aangewend voor projecten en activiteiten die binnen de doelstelling van het fonds vallen.

Het Gave.Fund is als goed doel geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting en uw schenking komt 100% ten goede aan het doel.

Voor periodieke en eenmalige giften gelden verschillende regelingen m.b.t aftrekbaarheid. U leest er alles over op de site van de belastingdienst.

Bezoekadres:
Helmstraat 2 C 01,
6211 TA Maastricht
T: +31 43 1234561
E: info@gave.fund
www.gave.fund

Vermogensfonds: Het Gave.Fund is een vermogensfonds

Doelstelling volgens de statuten:

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de ontwikkeling van bijzonder talent op het gebied van kunst en cultuur, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan