Algemene voorwaarden

Voorwaarden betreffende het doneren vindt u op deze pagina

  • Het initiatief/project wordt uitgevoerd zoals in de aanvraag, het inhoudelijk plan en de begroting zijn beschreven. Substantiële inhoudelijke wijzigingen in het inhoudelijk plan, de begroting en/of de planning van uitvoering van het initiatief/project worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan Gave.Fund, hierna te noemen het Fonds. Te sterke afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijke ingediende kan reden zijn voor intrekking van de bijdrage van het Fonds.

  • Aanvrager garandeert het Fonds dat het initiatief/ project op doelmatige en financieel verantwoorde wijze wordt uitgevoerd. De bijdrage wordt op efficiënte wijze gebruikt voor het doel waarvoor ze is verleend, waarbij alle verplichtingen die door het Fonds aan de bijdrage zijn verbonden, worden nageleefd.

  • Het Fonds kan zonder overleg met de aanvrager het initiatief/project (en de daarvoor toegekende bijdrage) vermelden op de website en/of op andere wijze openbaar maken. De aanvrager stelt hiertoe rechtenvrij fotomateriaal ter beschikking aan het Fonds. Publicaties over het initiatief/project die de aanvrager deelt via social media, kunnen door het Fonds zonder overleg gedeeld worden via de social media kanalen van het Fonds.